POMAGAMY ZWIERZĘTOM NASZYM MAŁYM BRACIOM

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas im. Jana Pawła II działającego przy Zespole Szkół w Złocieńcu organizują całoroczną  akcję  „Pomagamy zwierzętom naszym małym braciom”.

Celem akcji jest  uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby zwierząt,  mobilizacja uczniów do podjęcia działań mających na celu niesienie bezwarunkowej pomocy oraz ukazanie różnych aspektów działania na rzecz wolontariatu.

Zbieramy suchą karmę i w puszkach, ryż, kaszę, koce, ręczniki, miski i inne dary, które przydadzą się psom i kotom znajdującym się pod opieką schroniska.

Zebraną w szkole żywność zawieziemy do Przytuliska w Pławnie koło Czaplinka.

Jadwiga Grugel

OPŁATY ZA OBIADY

ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r.

PŁATNE DO 25 WRZEŚNIA 2015r.

NA NR KONTA
91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

  za miesiąc październik 2015   uczniowie
  ½ obiadu   36,75 zł
  1 obiad   73,50 zł
  zupa   21,00 zł
  drugie danie   52,50 zł

INFORMACJA dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 2 w Złocieńcu.

  • Z dniem 01 września w miejsce dotychczasowych placówek powstał Zespół Szkół w Złocieńcu z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.

nr kontaktowy: 94 3670450

e-mail: zs.zlocieniec@o2.pl

  • Wpłaty za obiady za miesiąc wrzesień będą pobierane w pokoju – PŁACE – na parterze szkoły od 02 września.
  • Od miesiąca października 2015r. należy dokonywać wpłat za obiady do dnia 25 poprzedniego miesiąca na konto bankowe Zespołu Szkół

nr konta bankowego

91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

  • Proszę o dostarczenie wychowawcom klas legitymacji szkolnych do podbicia.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Dyrektor Zespołu Szkół w Złocieńcu informuje,
że rozpoczęcie roku szkolnego w placówce
odbędzie się 1 września (wtorek) o godz. 9 00.

Kursy autobusów w tym dniu odbędą się zgodnie
z rozkładem jazd zeszłorocznych
(tak jak było do tej pory).

Administrator Pracowni Komputerowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu 2018r.