OPŁATY ZA OBIADY

ZA MIESIĄC LISTOPAD 2015r.
PŁATNE DO 26 PAŹDZIERNIKA 2015r.

NA NR KONTA
91 1020 2847 0000 1402 0146 4676
wpłaty po w/w terminie będą zwracane

za miesiąc LISTOPAD 2015 uczniowie
½ obiadu 35,00 zł
1 obiad 70,00 zł
zupa 20,00 zł
drugie danie 50,00 zł

Do pobrania WZÓR WPŁATY ZA OBIAD << POBIERZ>>