Pasowanie pierwszoklasistów

W dniu 21.10.2015 r. o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół , w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocieńcu odbyła się uroczystość przyjęcia 44 pierwszoklasistów z klas Ia i Ib w poczet uczniów Szkoły Podstawowej. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście:

Reprezentująca Burmistrza Miasta Złocieńca – pani Jolanta Dołbniak, Przewodnicząca Rady Rodziców-,uczniowie szkoły podstawowej, grono pedagogiczne wraz z dyrekcją szkoły : panami Zbigniewem Buczkiem i Jerzym Krochmalem oraz rodzice i krewni uczniów klas pierwszych.

Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swoich pań wychowawczyń: p. Aliny Cywińskiej-Piotrowskiej i Alicji Nagiel program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Po części artystycznej nastąpiła ceremonia ślubowania na sztandar szkoły , a następnie akt pasowania dokonany przez pana Dyrektor Zbigniewa Buczka . Wychowawcy klas wręczali dzieciom dyplomy, rodzice natomiast kuferki ze słodkościami .Pan Burmistrz Miasta Złocieniec Krzysztof Zacharzewski poprzez panią Jolantę Dołbniak przekazał dzieciom życzenia oraz torbę słodkości.

Po uroczystości rodzice uczniów wyróżnionych w tym dniu mogli zrobić dzieciom pamiątkowe zdjęcia. ,a następnie udali się do świetlicy szkolnej na słodki poczęstunek.

Alicja Cywińska