„MÓJ KOŚCIÓŁ NA POMORZU”- XII edycja konkursu plastycznego

Martyna_M

Uczennica klasy VI a – Martyna Maryniak została laureatką XII edycji konkursu plastycznego zorganizowanego przez Wydział Katechetyczny Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Klub Inteligencji Katolickiej i Parafię pw. Ducha Świętego w Koszalinie.
Celem konkursu było:
a) zainteresowanie uczniów historią Kościoła na Pomorzu;
b) kształtowanie świadomości, czym jest wiara i jej przekaz następnym pokoleniom w rodzinie i Ojczyźnie;
c) kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych w łączności z Kościołem.

Jadwiga Grugel