OPŁATY ZA OBIADY – MIESIĄC KWIECIEŃ 2016r.

PŁATNE do 29 MARCA 2016r.
liczba dni żywieniowych w miesiącu kwietniu: kl I-V 20 dni ,
Kl VI- 21 (Ci , którzy jedzą 05.04.16 )
Gimnazjum 18 dni , obiadów nie ma 18,19,20.04.16
NA NR KONTA
91 1020 2847 0000 1402 0146 4676
wpłaty po w/w terminie będą zwracane

za miesiąc Kwiecień 2016
uczniowie
½ obiadu 35,00 zł -> kl. I-V
1 obiad 70,00 zł -> kl. I-V
zupa 20,00 zł -> kl. I-V
drugie danie 50,00 zł -> kl. I-V
½ obiadu 36,75 zł -> kl. VI
1 obiad 73,50 zł -> kl. VI
zupa 21,00 zł -> kl. VI
drugie danie 52,50 zł -> kl. VI
½ obiadu 31,50 zł -> Gimnazjum
1 obiad 63,00 zł -> Gimnazjum
zupa 18,00 zł -> Gimnazjum
drugie danie 45,00 zł -> Gimnazjum