INFORMACJA

Od listopada 2016r.  do marca 2017r.  w Zespole Szkół w Złocieńcu będzie realizowany projekt socjalny „Spójrz inaczej”.  Projekt adresowany jest do uczniów gimnazjum  i ma charakter edukacyjno – profilaktyczny.

Autorem projektu i jego koordynatorem jest specjalista pracy socjalnej Grażyna Buczek  pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu. Projekt ten jest wpisany w plan opracowywanej dla Gminy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

Informacje o przebiegu projektu będą się ukazywać na bieżąco.

                                                                                                         Grażyna Buczek