REKRUTACJA

abc

W sekretariacie szkoły prowadzone są zapisy do klas I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2017/2018

Do klas I obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone w 2010 roku

wniosek – załącznik nr 1

Natomiast rodzice dzieci urodzonych w roku 2011 mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole

wniosek – załącznik nr 2

W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć do sekretariatu wypełniony wniosek i kopię skróconego aktu urodzenia.

Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.