Profilaktyka w Zespole Szkół

W ramach realizowanego w Zespole Szkół w Złocieńcu programu profilaktyki „Żyjmy zdrowo!” odbyły się m.in. następujące działania:

  • Konkurs „Żyjmy zdrowo!” poświęcony promocji zdrowego stylu życia. Wzięli w nim udział uczniowie z klas I-VI szkoły podstawowej. Konkurs miał formę plastyczną – polegał na przygotowaniu plakatów tematycznie związanych ze zdrowiem. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych: klasy  I-III i klasy IV-VI. Plakaty możecie obejrzeć na korytarzu i na tej tablicy.
  • Konkurs dotyczący przestrzegania praw dziecka oraz prawa szkolnego pod hasłem „Przestrzegam prawa, jestem bezpieczny i zdrowy”. W konkursie wzięły udział trzyosobowe zespoły z klas czwartych, klasy piątej i klas szóstych, a pozostali uczniowie stanowili widownię.
  • Konkurs z zakresu profilaktyki uzależnień, który przebiegał pod hasłem „Nie piję, nie palę, nie biorę, bo życie wolę”. Uczniowie przygotowywali na konkurs prezentację multimedialną związaną tematycznie ze zdrowym stylem życia. Mogli wziąć w nim udział uczniowie z klasy szóstej i z klas gimnazjalnych.

W gimnazjum od listopada w ramach szkolnego programu profilaktyki realizowany był projekt socjalny „Gimnazjalisto, spójrz inaczej”. Projekt obejmował  działania z zakresu profilaktyki uzależnień i promował zdrowy styl życia.

W październiku 2016r. przeprowadzona została  ankieta wśród uczniów gimnazjum, w której zapytano młodzież o jej kontakty ze środkami psychoaktywnymi, o stosunek do osób przyjmujących środki zmieniające świadomość oraz o to, w jakich sytuacjach młodzież najczęściej sięga po narkotyki .  Badania potwierdziły, że niektórzy uczniowie mieli kontakt ze środkami psychoaktywnymi już w wieku 12 lat. Jak podają, sięgali po nie  głównie z powodu kłopotów rodzinnych, czego następstwem były wagary oraz pogorszenie stosunków w rodzinie. Młodzież, chcąc głównie zaimponować innym, sięgała po środki psychoaktywne najczęściej na imprezach towarzyskich. Niepokojącym jest fakt, że stosunek młodzieży do osób przyjmujących środki psychoaktywne jest obojętny, a niektórzy nawet akceptują takie zachowania, udając, że tego nie zauważają. Młodzież podaje, że wie, iż środki psychoaktywne stanowią zagrożenie dla życia, są niebezpieczne i mają szkodliwy wpływ na ich zdrowie. Większość wie, gdzie szukać wsparcia w kwestii uzależnień. Proponują, aby im przeciwdziałać głównie poprzez dostarczanie wiedzy na temat uzależnień, jak i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 W ramach projektu „Gimnazjalisto, spójrz inaczej!” w listopadzie  jako pierwsze odbyły się zajęcia warsztatowe pod nazwą „Ars czyli sztuka miłości”,  prowadzone przez specjalistę ds. rodziny, a następnie  zajęcia z psychologiem „Jak w konstruktywny sposób radzić sobie w sytuacjach trudnych?”. Pod koniec miesiąca młodzież gimnazjalna pojechała na wycieczkę do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Stanominie.

W grudniu uczniowie spotkali się z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej, którzy rozmawiali z nimi na temat zachowań ryzykownych ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy. Spotkali się też z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Temat spotkania brzmiał „Edukacja prawna jako profilaktyka niepożądanych zachowań”.

Program profilaktyczny „Żyjmy zdrowo!” organizowany będzie co roku, aby  niektórym uświadomić, a innym przypomnieć, jakim zagrożeniem dla życia i zdrowia jest palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków czy modnych ostatnio dopalaczy.  Zwracać będzie on również uwagę na to, że nie są to jedyne rodzaje uzależnień – tak samo można się uzależnić od Internetu, gier komputerowych, diet odchudzających, hazardu,a nawet od zakupów.

Samorząd Uczniowski