Wybory do Samorządu Uczniowskiego za nami!

Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

Dnia 26 września 2017 roku w lokalu wyborczym zorganizowanym w sali nr 11 odbyły się wybory do samorządu. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na dwóch z kandydatów.

Po głosowaniu komisja wyborcza w składzie: Anna Panas (kl. III Gim.), Hanna Przeszłowska (kl. Ia Gim.) oraz Stanisław Kaczmarek (kl. VIIa SP)  przeliczyła głosy.

Spośród oddanych głosów największą ilość uzyskali i będą pełnić w Samorządzie następujące funkcje:

  • Martyna Bartkus – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
  • Katarzyna Krochmal – z-ca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego
  • Filip Bałdyga – skarbnik Samorządu Uczniowskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwały opiekunki samorządu: pani Irena Bosiacka oraz pani Daria Adach. Zdjęcia do obejrzenia w galerii.

                                                                                         Daria Adach, Irena Bosiacka