„Jak ryba w WOPRze”

      W dniu 22 listopada 2017 r. odbyły się zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego z udziałem młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu, w ramach projektu  profilaktycznego „Jak ryba w wodzie”. Uczniowie zaprzyjaźnionych szkół wspólnie zgłębiają wiedzę i umiejętności dot. obecności człowieka w środowisku wodnym, bezpiecznych zachowań i ratownictwa wodnego. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży i ich rodziców. Projekt jest propedeutyczny w odniesieniu do indywidualnego planu rozwoju ratownika młodszego. Ma też wymierny charakter praktyczny w postaci obsadzania etatów ratowniczych nad akwenami Gminy Złocieniec i ościennych. Nie do przecenienia jest też aspekt wychowawczy  i edukacyjny w oparciu o etos i charyzmę stowarzyszeń gotowych nieść pomoc w każdej sytuacji. Udział w projekcie jest skorelowany z systemem ratownictwa wodnego, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i programami profilaktycznymi obu szkół. Realizację projektu wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patronem merytorycznym przedsięwzięcia jest lokalny WOPR i nauczyciele wychowania fizycznego(ratownicy) ZSP „Anders”:  Marcin Wiliński, Jan Macul ; SP 3 w Złocieńcu – Patryk Kramski. Koordynatorem działań jest Jan Macul.