KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się pojedynczymi przypadkami wszawicy wśród uczniów,
proszę o szczególne zwrócenie uwagi na to zagrożenie.

Możliwości szkoły w tym zakresie są bardzo ograniczone,
natomiast czujność rodziców pozwoli uniknąć lub ograniczyć skalę problemu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu
Zbigniew Buczek