PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W KLASACH I – III

21 marca obchodziliśmy Dzień Wiosny.

Naszą zabawę rozpoczęliśmy od przeczytania Listu Pani Wiosny, do dzieci.  W liście pani Wiosna pisała, że… „zła zima” zamknęła wrota pieczary, w której przebywała podczas letnich upałów, jesiennych chłodów i zimowych mrozów. Otworzy je dopiero wówczas, gdy dzieci udowodnią, że są gotowe na jej przyjście. Zachęcała je do wesołej, aktywnej i twórczej zabawy.
Uczniowie podzieleni zostali na 8 grup, w których pracowali i wspólnie wykonywali zadania. Pierwszym zadaniem było wykonanie marzann, które następnie złożyliśmy w kącie i wypowiadając głośno zdanie: „Zgiń, przepadnij zimo i nie wracaj do nas. Na przyjście wiosny otwórzmy ramiona.”- przeganialiśmy zimę.
Kolejnymi zadaniami dla grup było rozwiązywanie wiosennych zagadek, ozdobienie napisu wiosna, konkurencje sportowe oraz na koniec wykonanie Pani Wiosny.  Podczas pracy dzieci wykazały się  ogromną wyobraźnią twórczą, dużym zmysłem artystycznym, umiejętnością współdziałania w grupie i podejmowania decyzji. Było wiele uśmiechów, radości. Swoją pracą i zaangażowaniem uczniowie udowodnili, że są gotowi na spotkanie z Panią Wiosną.
Wspólne obchody Pierwszego dnia Wiosny zintegrowały uczniów klas I – III, wytworzyły poczucie wspólnoty, ale przede wszystkim były świetną zabawą. Scenariusz przygotowały i zabawę prowadziły p. Magdalena Mrożek  i Alina Cywińska – Piotrowska.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.

Magdalena Mrożek