Protokół z konkursu„Matematyka w języku niemieckim”

W dniu 14 maja 2018 roku odbył się konkurs „Matematyka w języku niemieckim” dla uczniów klas siódmych. Sześcioro uczniów walczyło o miano najlepszego niemieckojęzycznego matematyka w naszej szkole.

Uczniowie mieli do rozwiązania trzy typy zadań:

– w pierwszym zadaniu każdy uczeń musiał w języku niemieckim przedstawić się i napisać kilka zdań o sobie;

– zadnie drugie składało się z trzynastu zadań matematycznych, które uczeń musiał rozwiązać i wynik zapisać w języku niemieckim;

– trzecie zadanie składało się z 10 zadań zapisanych w języku niemieckim, uczeń musiał przetłumaczyć zadanie i je rozwiązać.

W konkursie można było uzyskać maksymalnie 32 punkty.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

1. Wojciech Piwowarski 31 pkt
2. Łukasz Przeszłowski 30,75 pkt
3. Stanisław Kaczmarek 29 pkt

Organizatorzy konkursu:

Irena Bosiacka
Jerzy Krochmal
Edyta Hazeńska