Niezwykła lekcja historii

8 października uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 3, pod opieką Marty Gruzel i Aleksandry Kaczmarek, uczestniczyli w interesujących zajęciach na terenie 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.

Kierownik Klubu Brygadowego pan Grzegorz Romanowski oprowadził dzieci po Sali Tradycji, pokazał eksponaty, opowiedział o ich symbolice i znaczeniu historycznym. Uczniowie chętnie zadawali pytania i starali się zapamiętać jak najwięcej informacji. Z dużym zainteresowaniem obejrzeli również pokaz uzbrojenia indywidualnego żołnierzy oraz czołgi.

Podsumowując zajęcia dzieci stwierdziły, że była to niezwykła lekcja historii. Pobyt uczniów w Jednostce Wojskowej odbył się w ramach akcji „10 razy 10 =100 czyli 10 działań przez 10 tygodni na rzecz Niepodległej” prowadzonej przez szkołę dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.