Droga do Niepodległej

              25 października w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocieńcu  odbyło się spotkanie uczniów klasy siódmej a, ósmej a i b oraz trzeciej klasy gimnazjum z panem Marcinem Ozgą – historykiem,  pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Koszalinie.

Tematem prelekcji było stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Prelegent omówił następujące zagadnienia:

  • Udział Polaków w pierwszej wojnie światowej.
  • Tworzenie się państwa polskiego po latach zaborów.
  • „Ojcowie niepodległości” – Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski.

Zaproszony gość w interesujący sposób przedstawił dokumenty, filmy, mapy oraz relacje uczestników tych historycznych wydarzeń. Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze spotkania, które w znacznym stopniu wzbogaciło ich wiedzę historyczną.
Prelekcja była częścią akcji „10 razy 10 =100 czyli 10 działań przez 10 tygodni na rzecz Niepodległej” prowadzonej przez szkołę dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.