10 razy 10 == 100

Dla uczczenia stulecia niepodległości  Polski w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocieńcu od początku września podjęto działania pod hasłem:”10 razy 10 =100 czyli 10 działań przez 10 tygodni na rzecz Niepodległej”. Przez dziesięć tygodni realizowano  różnorodne przedsięwzięcia – każdy tydzień miał swoje hasło np. „Symbole narodowe„, „Alfabet współczesnego patrioty„,  „Ojcowie niepodległości„. W działania zaangażowani byli wszyscy uczniowie, współpracowano również z Klubem Brygadowym, Instytutem Pamięci Narodowej, rodzicami.

W ramach akcji uczniowie klas I – III :

·        W tym tygodniu, w którym  myślą przewodnią były symbole narodowe, uczniowie wykonywali prace plastyczne – związane z symbolami narodowymi – wydzieranki, kolorowanki, malowanie farbami.

·        Poprzez czytanie utworów patriotycznych i opowiadań edukacyjnych uczniowie poznali postać Józefa Piłsudskiego.

·        Zorganizowano konkursy: „Znam i śpiewam pieśni patriotyczne”, „Polska moja Ojczyzna”.

·        Zostały przeprowadzone lekcje patriotyczne. W kl. I – „Co patriocie wiedzieć wypada?, w kl. II – „Jestem Polakiem”, w kl. III – „Patriotyzm wczoraj, a dziś”.

·        W dniu 17 października uczniowie klas I-III wspólnie malowali farbami godło Polski.

·        Uczniowie klas drugich wzięli udział w zajęciach plastycznych „Moja Polska“ zorganizowanych przez Klub Brygadowy. Malowali charakterystyczne elementy krajobrazu Polski i umieszczali je na dużej mapie naszego kraju.

W klasach IV – VI:

·        Uczniowie klas czwartych zwiedzali Salę Tradycji na terenie 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

·        W ramach – „Szkolnego czytania utworów patriotycznych”  uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez  panią Małgorzatę Oleksińską w Klubie Brygadowym.

·        Uczniowie Samorządu Uczniowskiego czytali teksty patriotyczne wszystkim uczniom klas szkoły podstawowej.

·        Na lekcjach j. polskiego w klasie szóstej b uczniowie prezentowali plakaty, na których wyszczególnili cechy, jakimi powinien odznaczać się współczesny patriota, uczniowie klasy VIII a plakaty – ,,Ojcowie Niepodległości”.

·        KLASA VIII a wykonała „Alfabet współczesnego patrioty“ oraz gazetkę „Nasza duma narodowa”.

·        Na lekcjach plastyki uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych i siódmej wykonali plakaty dotyczące 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Najładniejsze prace zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej.

·        Uczniowie młodsi i starsi oglądali filmy: „Animowana historia Polski” oraz „11 listopada 1918 – historia niepodległości” .

·        Uczniowie klasy VII a, VIII a, VIII b oraz III klasy gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z panem Marcinem Ozgą pracownikiem IPN w Koszalinie. Tematem interesującej prelekcji było odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

·        W stulecie Niepodległości Polski (11.10.2018) odbyły się Biegi Papieskie w Złocieńcu, w których nasi uczniowie wzięli w nich udział w różnych kategoriach wiekowych otrzymując pamiątkowe statuetki i medale.

·         W ramach – „Kotylionady“ wszystkie klasy przygotowały kotyliony, które uświetniły strój uczniów podczas uroczystego apelu w dniu 8 listopada.

·        Uczniowie klas 6 – 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum przygotowali na lekcjach informatyki prezentacje multimedialne.

Tematy przewodnie nawiązywały do realizowanych na terenie szkoły projektów:

·         „Symbole narodowe”

·        „Ojcowie niepodległości”

·        „Pieśni i piosenki niepodległościowe”

·        „Alfabet współczesnego patrioty”.

Podsumowaniem wszystkich działań był uroczysty apel, który odbył się 8 listopada.