Sprawozdanie ze szkolnego konkursu „Przestrzegam prawa, jestem bezpieczny i zdrowy” w roku szkolnym 2018/2019

Dnia 20 listopada 2018r. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka odbył się w naszej szkole konkurs dotyczący przestrzegania praw dziecka oraz prawa szkolnego pod hasłem „.Przestrzegam prawa, jestem bezpieczny i zdrowy”.

W konkursie wzięły udział trzyosobowe zespoły z klas czwartych, piątych i szóstych, a pozostali uczniowie stanowili widownię.

Konkurs został poprzedzony inscenizacją pt. „Nasze prawa”, przygotowaną przez uczniów z klasy 5a .

W skład komisji konkursowej weszli:

  • przewodnicząca pani Marta Augustyniak – pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pom.

  • pan Jerzy Krochmal – nauczyciel języka niemieckiego

  • pani Małgorzata Szcześniak – wicedyrektor

Pytania konkursowe zostały opracowane w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka i Regulamin Szkoły.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął zespół z klasy 4b

Drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy 4b

Trzecie miejsce zdobył zespół z klasy 6b.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Konkurs ma duży wymiar edukacyjno – profilaktyczny, gdyż dostarcza dzieciom wiedzy na temat ich uprawnień i obowiązków, uczy poszanowania prawa, a to sprawia, że jest mniej niepożądanych zachowań wśród uczniów.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.

Aleksandra Hennig