DZIEŃ wiosny w kl. I – III

Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z utęsknieniem. Zatem, gdy nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić. W tym roku szkolnym 2019,   pierwszy dzień wiosny w naszej szkole obchodziliśmy w sposób urozmaicony i  ciekawy.

Najpierw w swoich klasach uczniowie wykonywali stroje pani Wiosny oraz wiosenne plakaty, a następnie o godz. 10.00 pojechaliśmy do siedziby Oddziału Terenowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Złocieńcu.  Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych związanych z wiosną w przyrodzie. Podzieleni zostali na 4 grupy i pracowali w obrębie  4 tematów:

I temat – Ptaki i ich gniazda – uczniowie  poznali różne rodzaje ptasich gniazd, mieli za zadanie przyporządkować ptaki do ich gniazd oraz w grupach zbudować ptasie gniazda.

II temat – Oznaki wiosny – uczniowie poznali pierwsze wiosenne kwiaty   oraz rozwiązywali wiosenną krzyżówkę.

III temat – Ptaki i ich jajka – uczniowie dowiedzieli się dlaczego skorupki ptasich jaj są bardzo różne, mieli za zadanie ozdobić pisankę darami natury (mchem, baziami, suchą trzciną, patyczkami itp.)

IV temat – Ciekawy świat sów – uczniowie poznali różne gatunki sów, ich odgłosy i wiele innych ciekawostek. Porównywali też wielkość sowy z innymi ptakami.

Zajęcia były dla dzieci bardzo interesujące, wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem (zwłaszcza budując gniazdo i ozdabiając jajko), zadawali mnóstwo pytań prowadzącym zajęcia paniom.

Magdalena Mrożek
Alina Cywińska – Piotrowska

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.