Spis podręczników do religii

KLASA I:

Podręcznik i zeszyt ucznia:

Seria: „W drodze do Wieczernika”;

Tytuł: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”;

Redaktor: ks. Władysław Kubik SJ;

Wydawnictwo: WAM.

 

KLASA II:

Podręcznik i zeszyt ucznia:

Seria: „W drodze do Wieczernika”;

Tytuł: „Kochamy Pana Jezusa”;

Redaktor: ks. Władysław Kubik SJ;

Wydawnictwo: WAM.

 

KLASA III:

Podręcznik i zeszyt ucznia:

Seria: „W drodze do Wieczernika”;

Tytuł: „Przyjmujemy Pana Jezusa”;

Redaktor: ks. Władysław Kubik SJ;

Wydawnictwo: WAM.

 

KLASA IV:

Podręcznik i zeszyt ucznia:

Seria: „Drogi Przymierza”;

Tytuł: „Zaproszeni przez Boga”;

Redaktor: ks. Zbigniew Marek SJ;

Wydawnictwo: WAM.

 

KLASA V:

Podręcznik i zeszyt ucznia:

Seria: „Drogi Przymierza”;

Tytuł: „Obdarowani przez Boga”;

Redaktor: ks. Zbigniew Marek SJ;

Wydawnictwo: WAM.

 

KLASA VI:

Podręcznik i zeszyt ucznia:

Seria: „Drogi Przymierza”;

Tytuł: „Przemienieni przez Boga”;

Redaktor: ks. Zbigniew Marek SJ;

Wydawnictwo: WAM.

 

KLASA VII:

Podręcznik i zeszyt ucznia:

Seria: „W drodze do Emaus”;

Tytuł: „Jezus uczy i zbawia”;

Redaktor: ks. Zbigniew Marek SJ;

Wydawnictwo: WAM.

 

KLASA VIII:

Podręcznik i zeszyt ucznia:

Seria: „W drodze do Emaus”;

Tytuł: „Jezus działa i zbawia”;

Redaktor: ks. Zbigniew Marek SJ;

Wydawnictwo: WAM.