Wewnętrzny Regulamin Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocieńcu w warunkach pandemii COVID-19

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół.  1 września 2020 r. rozpoczniemy pracę i naukę w naszej szkole. Uczniów i pracowników będą obowiązywać zasady ustalone na podstawie wytycznych w zakresie organizacji zajęć lekcyjnych, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników/uczniów szkoły.