UWAGA RODZICE DZIECI KLASY 1a

W związku z posiadaną wiedzą o kontakcie z osobą z potwierdzonym dodatnim wynikiem w kierunku SARS-CoV-2 dziecka z klasy I A, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Drawsku Pomorskim, pozostałe dzieci oraz 2 nauczycieli  zostaje objętych nadzorem epidemiologicznym od 12 marca 2021r. do 21 marca 2021r., polegającym na wzmożonej obserwacji przez rodziców stanu zdrowia dzieci.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy się skontaktować z lekarzem rodzinnym.

Powyższe działania SĄ DZIAŁANIAMI PROFILAKTYCZNYMI mającymi na celu zminimalizowanie możliwości wystąpienia zachorowania.

Zgodnie z art.2 pkt. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1845 ze zm.), w stosunku do dzieci objętych nadzorem epidemiologicznym NIE ZACHODZI KONIECZNOŚĆ OGRANICZENIA SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ.