Dni portu w szkole

http://www.sp3zlocieniec.pl/

Nasza szkoła rozpoczęła współpracę i zawarła umowę ze Spółką Zarządu Portów Morskich w Szczecinie i Świnoujściu SA, w ramach której w najbliższym czasie na terenie szkoły zostaną zorganizowane interesujące przedsięwzięcia o tematyce morskiej. Będą dotyczyły funkcjonowania, roli w regionie i znaczenia dla gospodarki narodowej zespołu portów Szczecin – Świnoujście. Uczniowie klas starszych poznają specyfikę zawodów związanych z morzem. Klasy młodsze spojrzą na morze od strony legend, podań, historii regionu, a wszystko w formie dobrej zabawy i widowiska plenerowego na placu szkolnym.

Czekamy na ładną pogodę!