„Łączy nas pamięć”

20 kwietnia nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Żonkile, upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na lekcjach historii w klasach VI, VII i VIII przeprowadzono zajęcia zaproponowane przez Dział Edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Projekcja filmu „Muranów – dzielnica północna” pozwoliła poznać historię warszawskiej społeczności żydowskiej, pogłębić wiedzę na temat II wojny światowej, zagłady oraz powstania w getcie warszawskim. Uczniowie mieli też przestrzeń do refleksji na temat pamięci o historii i społeczności żydowskiej w Polsce.

Nawiązano również do tradycji związanej z ostatnim przywódcą Żydowskiej Organizacji Bojowej, Markiem Edelmanem, który przeżył likwidację getta i do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom, a wraz z nim coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami. My również wykonaliśmy papierowe żonkile, nosiliśmy je z dumą podkreślając, że pamięć o przeszłości nas jednoczy i nadaje nam wspólną tożsamość niezależnie od światopoglądu.

Koordynatorem szkolnej akcji Żonkile była nauczycielka historii pani Katarzyna Samulewska.