Lapbooki na lekcji języka polskiego

Czytanie ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. Regularny kontakt z książką umożliwia poszerzenie zasobu słownictwa i udoskonalenie umiejętności pisania oraz pozwala unikać błędów językowych.

W naszej szkole podejmowane są działania, aby czytanie nie kojarzyło się z nudą i koniecznością. W maju uczniowie klasy 4a i 4b przygotowali na lekcji języka polskiego lapbooki poświęcone omawianym lekturom. Za pomocą rysunków, elementów ruchomych, otwieranych skrytek, kolorowych karteczek i notatek opracowali lapbooki, w których uporządkowali swoją wiedzę o przeczytanych książkach. Zaangażowanie w sporządzenie estetycznych notatek z pewnością przyczyniło się do lepszego zapamiętania treści.

Lapbooki mogą pomagać w nauce. Są także świetną zabawą, odkrywającą bezcenne pokłady kreatywności uczniów.