CZYTAMY POEZJĘ PATRIOTYCZNĄ Z OKAZJI ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W dniach 10,13,14 listopada podczas lekcji języka polskiego odbyło się czytanie poezji polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W ramach zajęć odczytano najstarsze polskie pieśni religijne i najstarsze polskie teksty poetyckie, takie jak: „Bogurodzica”, „Katechizm polskiego dziecka”, „Rota”, „Ziemia rodzinna” oraz inne. . Piękne wiersze patriotyczne skłaniały do wspomnień, zadumy, przemyśleń, a także refleksji nad światem i nad samym sobą.

Chętni uczniowie czytali teksty patriotyczne, pozostali z zainteresowaniem ich słuchali. To wydarzenie pozwoliło wzbudzić ducha patriotyzmu i w ten sposób uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

Zajęcia przygotowały nauczycielki języka polskiego: Justyna Wiśniewska i Małgorzata Karow