OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK2022R.PŁATNE OD 23 WRZEŚNIA DO 30 WRZEŚNIA 2022R.

NA KONTO NR 91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

Liczba dni żywieniowych w miesiącu październiku 2022- 20 (bez14.10)

Proszę o terminowe wpłaty podanych kwot. Obiady będą wydawane tylko dla osób, które mają zapłacone w terminie

Za miesiąc październik 2022r.UczniowieNauczyciele
½ obiadu (2,75zł/6,85zł)55,00 zł137,00 zł
1 obiad (5,50zł/9,60zł)110,00 zł192,00 zł