OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

               ZA MIESIĄC  CZERWIEC 2021R.

         PŁATNE  OD  25   DO 30 MAJA  2021R.

   NA KONTO NR  91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

Liczba dni żywieniowych w miesiącu czerwcu 2021  14(bez  04.06)

Proszę o terminowe wpłaty  podanych kwot

 Za miesiąc czerwiec 2021r.   Uczniowie       
1 obiad 77,00 zł
½ obiadu  38,50 zł