OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC 2024R. PŁATNE OD 22 LUTEGO DO 28 LUTEGO 2024R.

NA KONTO NR 91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

Liczba dni żywieniowych w miesiącu marcu 2024r. – 19 (bez 28 i 29)

Proszę o terminowe wpłaty podanych kwot. Obiady będą wydawane tylko dla osób, które mają zapłacone w terminie. Wpłaty po terminie po uzgodnieniu.

Cena obiadu od marca ½ – 3,50zł , 1/1 – 7,00zł

Za miesiąc marzec 2024r.

Uczniowie

Nauczyciele

½ obiadu (3,50zł/7,60zł)

66,50 zł

144,40 zł

1 obiad (7,00zł/11,10zł)

133,00 zł

210,90 zł

 


ZARZĄDZENIE nr 2/2024 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu z dnia 10 stycznia 2024r.

w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej i wysokość opłat za posiłki.

ikona_pdfZarządzenie nr 2/2024