OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021R.

PŁATNE OD 24 WRZEŚNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021R.

NA KONTO NR 91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

Liczba dni żywieniowych w miesiącu październiku 2021 20(bez 14.10)

Proszę o terminowe wpłaty podanych kwot.

Obiady będą wydane tylko dla osób, które mają zapłacone w terminie

Za miesiąc październik 2021r.

Uczniowie

Nauczyciele

½ obiadu

55,00 zł

137,00

1 obiad

110,00 zł

192,00