Podręczniki do religii rok szkolny 2021/2022

klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

kl.1

Poznaję Boży świat”

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

JEDNOŚĆ

kl. 2

Odkrywam królestwo Boże”

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

JEDNOŚĆ

kl. 3

Przyjmujemy Pana Jezusa”

podręcznik + ćwiczenie

T. Czarnecka, ks. G. Łuszczak SJ

(red.) ks. W. Kubik

WAM

kl. 4

Zaproszeni przez Boga”

podręcznik + ćwiczenie

ks. Z. Marek (red.)

WAM

kl. 5

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

podręcznik + ćwiczenie

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

JEDNOŚĆ

kl. 6

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

podręcznik + ćwiczenie

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, A. Sętorek

JEDNOŚĆ

kl. 7

Jezus uczy i zbawia” podręcznik + ćwiczenie

ks. Z. Marek, s. A. Walulik (red.)

WAM

kl. 8

Jezus działa i zbawia” podręcznik + ćwiczenie

ks. Z. Marek, s. A. Walulik (red.)

WAM

Konferencja dla rodziców dotycząca szczepień nastolatków 12+ przeciw COVID-19

Szanowni Państwo,

dnia 29 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 (czas trwania ok. 1 godz.) odbędzie się konferencja w trybie on-line dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego, nt. szczepień nastolatków w wieku 12+.

Rejestracja odbywa się za pomocą strony internetowej od 23 czerwca 2021 r.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccHEFDk9YBMOC9mLGocnyVgYE7gIiH_l67BOyL8Ecggue-2g/viewform

Link do wydarzenia zostanie przesłany drogą mailową w przeddzień konferencji, na adres mailowy podany w arkuszu rejestracyjnym podczas rejestracji.

Zakończenie roku szkolnego

Z uwagi na panujące jeszcze obostrzenia, uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego nie odbędzie się w zwyczajowej formie.

O godz. 9.00 wychowawcy rozdadzą świadectwa i pożegnają uczniów w klasach.

Klasy ósme symboliczne pożegnanie będą miały na placu przy boisku Orlik.

SZCZEPIENIA UCZNIÓW

Szanowni Państwo przekazujemy treść komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki, prosimy o zapoznanie się:

 

od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiN

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

OGŁOSZENIE

ZEBRANIE Z RODZICAMI

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu serdecznie zaprasza rodziców uczniów zapisanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021 /2022 na zebranie, które odbędzie się

w dniu 22 czerwca 2021r. o godz. 16:00
w sali nr 1 .

UWAGA RODZICE DZIECI KLASY 2 A

W związku z posiadaną wiedzą o kontakcie z osobą z potwierdzonym dodatnim wynikiem w kierunku SARS-CoV-2 dziecka z klasy II A, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Drawsku Pomorskim, pozostałe dzieci  oraz 1 nauczyciel zostają objęci  nadzorem epidemiologicznym od 12 marca 2021r. do 19  marca 2021r., polegającym na wzmożonej obserwacji przez rodziców stanu zdrowia dzieci.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy się skontaktować z lekarzem rodzinnym.

Powyższe działania SĄ DZIAŁANIAMI PROFILAKTYCZNYMI mającymi na celu zminimalizowanie możliwości wystąpienia zachorowania. Zgodnie z art.2 pkt. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1845 ze zm.), w stosunku do dzieci objętych nadzorem epidemiologicznym NIE ZACHODZI KONIECZNOŚĆ OGRANICZENIA SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ.

UWAGA RODZICE DZIECI KLASY 1a

W związku z posiadaną wiedzą o kontakcie z osobą z potwierdzonym dodatnim wynikiem w kierunku SARS-CoV-2 dziecka z klasy I A, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Drawsku Pomorskim, pozostałe dzieci oraz 2 nauczycieli  zostaje objętych nadzorem epidemiologicznym od 12 marca 2021r. do 21 marca 2021r., polegającym na wzmożonej obserwacji przez rodziców stanu zdrowia dzieci.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy się skontaktować z lekarzem rodzinnym.

Powyższe działania SĄ DZIAŁANIAMI PROFILAKTYCZNYMI mającymi na celu zminimalizowanie możliwości wystąpienia zachorowania.

Zgodnie z art.2 pkt. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U 2020 r. poz. 1845 ze zm.), w stosunku do dzieci objętych nadzorem epidemiologicznym NIE ZACHODZI KONIECZNOŚĆ OGRANICZENIA SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ.

INFORMACJA

abc

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Polskiego z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu   informuje, że  zgodnie z Zarządzeniem  nr 12/2021 Burmistrza Złocieńca z dniem 08.02.2021r rozpoczyna postępowanie rekrutacyjne dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

            W związku z zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa  umożliwia  się nadesłanie dokumentacji rekrutacyjnej do klasy pierwszej również w formie zdjęcia dokumentu lub skanu.  Po ustaniu zagrożenia  będzie możliwe uzupełnienie dokumentów postaci papierowej.

Dokumentację prosimy przesyłać :

  • na pocztę e-mail:sp3zlocieniec@gmail.com
  • lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres:
    Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Czwartaków 2 , 78-520 Złocieniec.

 

Formularz – Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy

ikona_pdf Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 21.01.2021r.

ikona_pdf