DOKUMENTY SZKOLNE

ikona_pdfStatut Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu
ikona_pdfPROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
ikona_pdfHARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH
ikona_pdfZarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu z dnia 31.08.2021r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Regulaminu Bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

RELIGIA

ikona_pdf Religia klasa 1 ikona_pdf Religia klasa 2 ikona_pdf Religia klasa 3 ikona_pdf Religia klasa 4
ikona_pdf Religia klasa 5 ikona_pdf Religia klasa 6 ikona_pdf Religia klasa 7 ikona_pdf Religia klasa 8

GEOGRAFIA

ikona_pdf Geografia klasa 5 ikona_pdf Geografia klasa 6 ikona_pdf Geografia klasa 7 ikona_pdf Geografia klasa 8

HISTORIA

ikona_pdf PZO Historia ikona_pdf Historia Klasa 4 ikona_pdf Historia Klasa 5
ikona_pdf Historia Klasa 6 ikona_pdf Historia Klasa 7 ikona_pdf Historia Klasa 8

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ikona_pdf PZO WOS ikona_pdf Wiedza o społeczeństwie klasa 8

FIZYKA

ikona_pdf Fizyka PZO ikona_pdf Fizyka klasa 7 ikona_pdf Fizyka klasa 8

MATEMATYKA

ikona_pdf Wymagania Matematyka klasa 4 ikona_pdf Wymagania Matematyka klasa 5 ikona_pdf Wymagania Matematyka klasa 6 ikona_pdf Wymagania Matematyka klasa 7 ikona_pdf Wymagania Matematyka klasa 8

INFORMATYKA

ikona_pdf Informatyka klasa 4 ikona_pdf Informatyka klasa 5 ikona_pdf Informatyka klasa 6 ikona_pdf Informatyka klasa 7 ikona_pdf Informatyka klasa 8

JĘZYK POLSKI

ikona_pdfPZO JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

ikona_pdf Język angielski klasy 1-3 ikona_pdf Język angielski klasa 4 ikona_pdf Język angielski klasa 5
ikona_pdf Język angielski klasa 6 ikona_pdf Język angielski klasa 7 ikona_pdf Język angielski klasa 8

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ikona_pdf Wymagania edukacyjne klasy 1-2 ikona_pdf Wymagania edukacyjne klasa 3

TECHNIKA

ikona_pdf Technika klasy 4-6

PRZYRODA

ikona_pdf Przyroda klasa 4

MUZYKA

ikona_pdf PSO – Muzyka

PLASTYKA

ikona_pdf PSO – Plastyka

BIOLOGIA

ikona_pdf Biologia klasa 5 ikona_pdf Biologia klasa 6 ikona_pdf Biologia klasa 7 ikona_pdf Biologia klasa 8

CHEMIA

ikona_pdf Chemia klasa 7 ikona_pdf Chemia klasa 8

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ikona_pdf Wychowanie-fizyczne


KRYTERIA OCENIANIA W ZDALNYM NAUCZANIU

JĘZYK POLSKI

ikona_pdf Język polski klasy 4-6 ikona_pdf Język polski klasy 6-8

JĘZYK ANGIELSKI

ikona_pdf Język angielski klasy 4-6 ikona_pdf Język angielski klasa 8

JĘZYK NIEMIECKI

ikona_pdf Język niemiecki klasy 7-8

MATEMATYKA

ikona_pdf Matematyka klasy 4-8

FIZYKA

ikona_pdf Fizyka

TECHNIKA

ikona_pdf Technika

INFORMATYKA

ikona_pdf Informatyka

HISTORIA

ikona_pdf Historia klasy 4a,4b,6a,6b ikona_pdf Historia klasy 5,7,8

WOS

ikona_pdf WOS

GEOGRAFIA

ikona_pdf Geografia

BIOLOGIA i CHEMIA

ikona_pdf Biologia i Chemia

PRZYRODA

ikona_pdf Przyroda

RELIGIA

ikona_pdf Religia

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ikona_pdf W-F klasy IV-VIII

PLASTYKA

ikona_pdf Plastyka

MUZYKA

ikona_pdf Muzyka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ikona_pdf Edukacja wczesnoszkolna