Grono Pedagogiczne

grono 1

Grono Pedagogoczne Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu:

Małgorzata Szcześniak – wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego

Aleksandra Hennig – pedagog

Katarzyna Dyderska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Cywińska – Piotrowska Alina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Magdalena Mrożek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Urszula Macul – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Elżbieta Pawiłan – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Edyta Jasińska – Radzewicz – nauczyciel języka polskiego
Irena Bosiacka – nauczyciel matematyki
Edyta Hazeńska – nauczyciel matematyki
Dorota Gadzina – nauczyciel muzyki, plastyki, sztuki
Aleksandra Kaczmarek – nauczyciel języka polskiego, historii
Marta Gruzel – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
Patryk Kramski – nauczyciel wychowania fizycznego
Monika Cieplińska – nauczyciel wychowania fizycznego
Magdalena Walachowska – nauczyciel języka angielskiego
Jerzy Krochmal – nauczyciel języka niemieckiego
Aleksandra Maciąg – nauczyciel fizyki, informatyki
Ewa Szemiel – nauczyciel biologii, chemii
Mariola Faltyńska – nauczyciel geografii
Joanna Springer – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Henryk Szreta – nauczyciel techniki
Ewa Hołownia – nauczyciel przyrody, opiekun świetlicy
Agnieszka Kuprowska – nauczyciel religii