Grono Pedagogiczne

grono 1

Grono Pedagogoczne Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu:

Małgorzata Szcześniak – dyrektor, nauczyciel języka angielskiego
Elżbieta Pawiłan – wicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Hennig – pedagog specjalny

Katarzyna Dyderska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
Alina Cywińska – Piotrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Magdalena Mrożek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody
Urszula Macul – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Justyna Wiśniewska – nauczyciel języka polskiego
Irena Bosiacka – nauczyciel matematyki
Edyta Hazeńska – nauczyciel matematyki
Dorota Gadzina – nauczyciel muzyki, plastyki
Małgorzata Karow – nauczyciel języka polskiego
Katarzyna Samulewska – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
Patryk Kramski – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
Magdalena Walachowska – nauczyciel języka angielskiego
Jerzy Krochmal – nauczyciel języka niemieckiego, edukacji wczesnoszkolnej
Aleksandra Maciąg – nauczyciel fizyki, informatyki
Ewa Szemiel – nauczyciel biologii, chemii
Mariola Faltyńska – nauczyciel geografii
Henryk Szreta – nauczyciel techniki, wychowania do życia w rodzinie
Agnieszka Kuprowska – nauczyciel religii
Joanna Karow – opiekun świetlicy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej