Grono Pedagogiczne

grono 1

Grono Pedagogoczne Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu:

Małgorzata Szcześniak – dyrektor, nauczyciel języka angielskiego
Elżbieta Pawiłan – wicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Hennig – pedagog

Katarzyna Dyderska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Alina Cywińska – Piotrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Magdalena Mrożek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Urszula Macul – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Edyta Jasińska – Radzewicz – nauczyciel języka polskiego
Irena Bosiacka – nauczyciel matematyki
Edyta Hazeńska – nauczyciel matematyki
Dorota Gadzina – nauczyciel muzyki, plastyki
Aleksandra Kaczmarek – nauczyciel języka polskiego
Małgorzata Karow – nauczyciel języka polskiego
Marta Gruzel – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, opiekun świetlicy
Patryk Kramski – nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
Marcin Wiliński – nauczyciel wychowania fizycznego
Magdalena Walachowska – nauczyciel języka angielskiego
Aleksandra Lezler-Leszczełowska – nauczyciel języka angielskiego
Jerzy Krochmal – nauczyciel języka niemieckiego
Aleksandra Maciąg – nauczyciel fizyki, informatyki
Ewa Szemiel – nauczyciel biologii, chemii
Mariola Faltyńska – nauczyciel geografii
Henryk Szreta – nauczyciel techniki
Kamila Szewczyk – nauczyciel przyrody
Agnieszka Kuprowska – nauczyciel religii
Joanna Karow – opiekun świetlicy