Dla rodziców


TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

 Data  Godzina
20 września 2018r.  godz. 16:30
 25 października 2018r.  godz. 16:30
 13 grudnia 2018r.  godz. 16:30
 17 stycznia 2019r.  godz. 16:30
 21 marca 2019r.  godz. 16:30
 23 maja 2019r.  godz. 16:30

UBEZPIECZENIE

od następstw nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu

 

SUMA UBEZPIECZENIA
SKŁADKA

20.000

30,00 zł

25.000

35,00 zł

*wpłaty należy dokonać do 30 września 2018r. w sekretariacie szkoły