Dla rodziców


Rada Rodziców przypomina o wpłacaniu  składek na jej konto :

41102028470000110201310911

 Składka wynosi 30zł

Jednocześnie informuje, że z zebranych pieniędzy Rada w ciągu roku szkolnego wspiera  organizowane w szkole uroczystości.

Tym samym jest otwarta na Państwa propozycje i sugestie co do wykorzystywania zebranych składek.

Od lat Rada przeznacza pieniądze na zakup nagród dla nagrodzonych uczniów na koniec roku szkolnego. Tak i tego roku przeznaczy pieniądze na książki.


TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020

 Data  Godzina
19 września 2019r.  godz. 16:00
14 listopada 2019r.  godz. 16:30
6 lutego 2020r.  godz. 16:30
2 kwietnia 2020r.  godz. 16:30
 14 maja 2020r.  godz. 16:30

UBEZPIECZENIE

od następstw nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu

SUMA UBEZPIECZENIA
SKŁADKA

20.000

30,00 zł

25.000

35,00 zł

*wpłaty należy dokonać do 30 września 2019r. w sekretariacie szkoły