Dla rodziców

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –  Granty PPGR 

Właśnie ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 W poniżej oświadczenie rodzica – należy je wypełnić i dostarczyć do szkoły do 20 października 2021r.

Zal_8_-_Oswiadczenie_dla_opiekuna-1

Zal_9_-_Oswiadczenie_dla_ucznia

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych-1

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE (WDŻ)

 1. Wychowanie do życia w rodzinie
 2. Podstawa programowa WDŻ 
 3. Wychowanie do życia w rodzinie – jaka decyzja? 
 4. Program nauczania WDŻ w klasie 4 
 5. Program nauczania WDŻ w klasie 5 
 6. Program nauczania WDŻ w klasie 6 
 7. Program nauczania WDŻ w klasie 7 
 8. Program nauczania WDŻ w klasie 8 
 9. Rezygnacja z WDŻ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy


SZCZEPIENIA DLA DZIECI W WIEKU 12-15 LAT

Szanowni Państwo informuję, że istnieje możliwość organizacji szczepień dla dzieci w wieku 12-15 lat na terenie szkoły. Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie oświadczenia i zgłoszenie do sekretariatu w terminie do 12.09.2021r.

Dyrektor Małgorzata Szcześniak

Załączniki:

 1.  Deklaracja na szczepienia
 2.  Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw covid19
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakatinformacyjny-724x1024.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjny-724x1024.png

Rada Rodziców przypomina o wpłacaniu  składek na jej konto :

41102028470000110201310911

 Składka wynosi 30zł (od rodziny)

Jednocześnie informuje, że z zebranych pieniędzy Rada w ciągu roku szkolnego wspiera  organizowane w szkole uroczystości.

Tym samym jest otwarta na Państwa propozycje i sugestie co do wykorzystywania zebranych składek.

Od lat Rada przeznacza pieniądze na zakup nagród dla nagrodzonych uczniów na koniec roku szkolnego. Tak i tego roku przeznaczy pieniądze na książki.


TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022

 Data  Godzina
9 września 2021r.  godz. 16:30
28 października 2021r.  godz. 16:30
12 grudnia 2021r. – konsultacje  godz. 16:30
27 stycznia 2022r.  godz. 16:30
 28 kwietnia 2022r.  godz. 16:30
6 czerwca 2022r. – konsultacje godz. 16:30

UBEZPIECZENIE

od następstw nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu

SUMA UBEZPIECZENIA
SKŁADKA

20.000

30,00 zł

25.000

35,00 zł

*wpłaty należy dokonać do 30 września 2021r. w sekretariacie szkoły