Dla rodziców

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/ 2023

 Data  Godzina
8 września 2022r.  godz. 16:30
27 października 2022r.  godz. 16:30
22 grudnia 2022r. – konsultacje  godz. 16:30
19 stycznia 2023r.  godz. 16:30
 27 kwietnia 2023r.  godz. 16:30
6 czerwca 2023r. – konsultacje godz. 16:30

GODZINA DOSTĘPNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Lp.

Nazwisko nauczyciela

dzień

godzina

1.

Bosiacka Irena

środa

12:30 – 13:30

2.

Cywińska – Piotrowska Alina

poniedziałek

12:30 – 13:30

3.

Dyderska Katarzyna

czwartek

9:50 – 10:20

13:40 – 14:10

4.

Faltyńska Mariola

środa co 2 tygodnie

10:45 – 11:45

5.

Gadzina Dorota

wtorek

8:45 – 9:45

6.

Hazeńska Edyta

poniedziałek

12:00 – 13:00

7.

Hennig Aleksandra

wtorek

15:15 – 16:15

8.

Jasińska- Radzewicz Edyta

poniedziałek

13:00 – 14:00

9.

Karow Joanna

poniedziałek

wtorek

8:55 – 9:25

10:55 – 11:25

10.

Karow Małgorzata

poniedziałek

9:30 – 10:30

11.

Kramski Patryk

wtorek

11:45 – 12:45

12.

Krochmal Jerzy

poniedziałek

10:00 – 10:30

12:30 – 13:00

13.

Kuprowska Agnieszka

poniedziałek

11:40 – 12:40

14.

Maciąg Aleksandra

wtorek

10:45 – 11:45

15.

Macul Urszula

czwartek

12:30 – 13:30

16.

Mrożek Magdalena

czwartek

12:30 – 13:30

17.

Pawiłan Elżbieta

poniedziałek

10:45 – 11:45

18.

Samulewska Katarzyna

piątek

11:30 – 12:30

19.

Szcześniak Małgorzata

poniedziałek

7:00 – 8:00

20.

Szemiel Ewa

wtorek

9:50 – 10:50

21.

Szreta Henryk

poniedziałek

13:30 – 14:30

22.

Walachowska Magdalena

poniedziałek

9:50 – 10:50


Rada Rodziców przypomina o wpłacaniu  składek na jej konto :

41102028470000110201310911

 Składka wynosi 35zł (od rodziny)

Jednocześnie informuje, że z zebranych pieniędzy Rada w ciągu roku szkolnego wspiera  organizowane w szkole uroczystości.

Tym samym jest otwarta na Państwa propozycje i sugestie co do wykorzystywania zebranych składek.

Od lat Rada przeznacza pieniądze na zakup nagród dla nagrodzonych uczniów na koniec roku szkolnego. Tak i tego roku przeznaczy pieniądze na książki.


UBEZPIECZENIE

od następstw nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu

(propozycja ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w Ergo Hestia)

SUMA UBEZPIECZENIA
SKŁADKA

20.000

30,00 zł

25.000

35,00 zł

*wpłaty należy dokonać do 30 września 2021r. w sekretariacie szkoły


Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –  Granty PPGR 

Właśnie ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 W poniżej oświadczenie rodzica – należy je wypełnić i dostarczyć do szkoły do 20 października 2021r.

Zal_8_-_Oswiadczenie_dla_opiekuna-1

Zal_9_-_Oswiadczenie_dla_ucznia

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych-1

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE (WDŻ)

 1. Wychowanie do życia w rodzinie
 2. Podstawa programowa WDŻ 
 3. Wychowanie do życia w rodzinie – jaka decyzja? 
 4. Program nauczania WDŻ w klasie 4 
 5. Program nauczania WDŻ w klasie 5 
 6. Program nauczania WDŻ w klasie 6 
 7. Program nauczania WDŻ w klasie 7 
 8. Program nauczania WDŻ w klasie 8 
 9. Rezygnacja z WDŻ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy


SZCZEPIENIA DLA DZIECI W WIEKU 12-15 LAT

Szanowni Państwo informuję, że istnieje możliwość organizacji szczepień dla dzieci w wieku 12-15 lat na terenie szkoły. Zainteresowane osoby proszę o wypełnienie oświadczenia i zgłoszenie do sekretariatu w terminie do 12.09.2021r.

Dyrektor Małgorzata Szcześniak

Załączniki:

 1.  Deklaracja na szczepienia
 2.  Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw covid19
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakatinformacyjny-724x1024.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjny-724x1024.png