REKRUTACJA

abc

W sekretariacie szkoły prowadzone są zapisy do klas I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2017/2018

 Do klas I obowiązkowo zapisujemy dzieci urodzone w 2010 roku

– wniosek – załącznik nr 1

 Natomiast rodzice dzieci urodzonych w roku 2011 mają prawo wyboru, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole

– wniosek – załącznik nr 2

 W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć do sekretariatu wypełniony wniosek i kopię skróconego aktu urodzenia.

Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.