REKRUTACJA

abc

W sekretariacie szkoły prowadzone są zapisy do klas I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2020/2021

 W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć do sekretariatu wypełniony wniosek i kopię skróconego aktu urodzenia.

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO 1 KLASY.pdf

Wnioski można pobierać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 BURMISTRZA Złocieńca z dnia 14.01.2020r.
w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Złocieniec, w tym terminów składania dokumentów.

Zarządzenie Burmistrza.pdf