OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019r.

PŁATNE OD 21 LISTOPADA DO 29 LISTOPADA  2019R.

Liczba dni żywieniowych w miesiącu grudniu – 15 dni.

NA NR KONTA

91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

Proszę o terminowe wpłaty w podanej wysokości

wpłaty po w/w terminie będą zwracane

 Za miesiąc  grudzień 2019r. Uczniowie
1 obiad 67,50 zł
½ obiadu 33,75 zł