OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2024R. PŁATNE OD 21 MAJA DO 29 MAJA 2024R.

NA KONTO NR 91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

Liczba dni żywieniowych w miesiącu czerwcu 2024r. – 13 (do 19.06)

Proszę o terminowe wpłaty podanych kwot. Obiady będą wydawane tylko dla osób, które mają zapłacone w terminie. Wpłaty po terminie po uzgodnieniu.

Cena obiadu od marca ½ – 3,50zł , 1/1 – 7,00zł

Za miesiąc czerwiec 2024r.

Uczniowie

Nauczyciele

½ obiadu (3,50zł/7,60zł)

45,50 zł

98,80 zł

1 obiad (7,00zł/11,10zł)

91,00 zł

144,30 zł