OBIADY

Szanowni Państwo.
Wpłat za obiady za styczeń prosimy NIE DOKONYWAĆ W GRUDNIU, tylko na początku stycznia. Jest to związane z zamknięciem roku budżetowego.

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ  2020r.

PŁATNE OD 02 STYCZNIA DO 08 STYCZNIA 2020r.

Liczba dni żywieniowych w miesiącu styczniu 2020r. – 19 dni.

NA NR KONTA

91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

Proszę o terminowe wpłaty w podanej wysokości

wpłaty po w/w terminie będą zwracane

 Za miesiąc  STYCZEŃ 2020r. Uczniowie
1 obiad 85,50 zł
½ obiadu 42,75 zł