OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2019r.

PŁATNE DO 6 CZERWCA 2019R.

Liczba dni żywieniowych w miesiącu czerwcu – 10 dni.

(od 3 czerwca do 14 czerwca 2019r.)

NA NR KONTA

91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

wpłaty po w/w terminie będą zwracane

za miesiąc CZERWIEC 2019 uczniowie
1 obiad 45,00 zł
½ obiadu 22,50 zł
drugie danie 32,00 zł
zupa 13,00 zł