OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2019r.

PŁATNE OD 20 MARCA DO 29 MARCA 2019R.

(liczba dni żywieniowych w miesiącu KWIETNIU: 12 dni )

NA NR KONTA

91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

wpłaty po w/w terminie będą zwracane

za miesiąc KWIECIEŃ 2019 uczniowie
1 obiad 54,00 zł
½ obiadu 27,00 zł
drugie danie 38,40 zł
zupa 15,60 zł