OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2023R. PŁATNE OD 25 MAJA DO 31 MAJA 2023R.

NA KONTO NR 91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

Liczba dni żywieniowych w miesiącu czerwcu 2023r. – 13 (do 21 bez 8 i 9)

Proszę o terminowe wpłaty podanych kwot. Obiady będą wydawane tylko dla osób, które mają zapłacone w terminie

Za miesiąc czerwiec 2023r.

Uczniowie

Nauczyciele

½ obiadu (2,75zł/6,85zł)

35,75 zł

89,05 zł

1 obiad (5,50zł/9,60zł)

71,50 zł

124,80 zł