OBIADY

UWAGA!

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2018r.

termin płatności do 27 Września 2018r.

(liczba dni żywieniowych w miesiącu październiku : 23 dni )

NA NR KONTA

91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

wpłaty po w/w terminie będą zwracane

za miesiąc październik 2018 uczniowie
1 obiad 103,50 zł
½ obiadu 51,75 zł
drugie danie 73,60 zł
zupa 29,90 zł

Administrator Pracowni Komputerowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu 2018r.