OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019r.

PŁATNE DO 30 WRZEŚNIA 2019r.

Liczba dni żywieniowych w miesiącu wrzesień – 22 dni.

Nie ma obiadów w dniu 14.10.2019r.

NA NR KONTA

91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

Proszę o terminowe wpłaty w podanej wysokości

wpłaty po w/w terminie będą zwracane

za miesiąc PAŹDZIERNIK 2019 uczniowie
1 obiad 99,00 zł
½ obiadu 49,50 zł