OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021R.

PŁATNE OD 24 LISTOPADA DO 30 LISTOPADA 2021R.

NA KONTO NR 91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

Liczba dni żywieniowych w miesiącu grudniu 2021 16

Proszę o terminowe wpłaty podanych kwot.

Obiady będą wydane tylko dla osób, które mają zapłacone w terminie

Za miesiąc grudzień 2021r.

Uczniowie

Nauczyciele

½ obiadu

44,00 zł

109,60

1 obiad

88,00 zł

153,60