OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY

 ZA MIESIĄC  LISTOPAD  2020R.

   PŁATNE  OD  28  DO 30 PAŹDZIERNIKA  2020R.

      NA KONTO NR  91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

W związku z niepewną sytuacją jaka ma obecnie miejsce proszę o wpłaty za obiady tylko uczniów klas I-III za okres 03-06.11.2020r. (4 dni).

Na bieżąco będziemy podawać informacje dotyczące obiadów w późniejszym okresie.

Proszę o terminowe wpłaty  podanych kwot.

 Za miesiąc listopad 2020r.   Uczniowie       
1 obiad 22,00 zł
½ obiadu   11,00 zł