OBIADY

UWAGA!

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2018r.

termin płatności do 27 Października 2018r.

(liczba dni żywieniowych w miesiącu listopad : 20 dni )

NA NR KONTA

91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

wpłaty po w/w terminie będą zwracane

za miesiąc Listopad 2018 uczniowie
1 obiad 90,00 zł
½ obiadu 45,00 zł
drugie danie 64,00 zł
zupa 26,00 zł

Administrator Pracowni Komputerowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu 2018r.