mLEGITYMACJA

mLegitymacja szkolna


Dzięki współpracy z OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) oraz Ministerstwem Cyfryzacji mamy przyjemność udostępnić w Szkole Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Polskiego z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu mLegitymację. Dzięki aplikacji nie jest już konieczne noszenie tradycyjnego dokumentu, gdyż mLegitymacja w pełni zastępuje dokument papierowy.  

Podstawa prawna funkcjonowania mLegitymacji: 

Wydanie mLegitymacji w szkole odbywa się na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia (opiekuna prawnego) na każdy rok szkolny.

Wniosek należy pobrać ze strony szkoły, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły lub czytelny skan na adres mlegitmlegitymacjasp3zlocieniec@gmail.com wraz ze zdjęciem ucznia. 

WmiosekMlegitymacja.doc

Pracownik szkoły w ciągu 5 dni roboczych wprowadza dane ucznia do systemu i generuje kod QR wraz z kodem zabezpieczającym, który zostanie wysłany na przypisany do dziennika elektronicznego LIBRUS adres e-mail rodzica lub pełnoletniego ucznia. Kody można również odebrać osobiście w sekretariacie szkoły. 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Aplikacja mObywatel może być pobrana ze sklepu Google Play 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel 

  Po zainstalowaniu aplikacji należy wybrać pozycję mLegitymacja i dodać dokument skanując kod QR i wpisując uzyskany kod zabezpieczający.  

Poniżej zamieszczono przykładowy widok z mLegitymacji w aplikacji mobilnej.mLegitymacja szkolna na ekranie telefonu. Widoczne zabezpieczenia - hologram, czas okazania, powtarzający się wzór tła, termin ważności, data wydania, element dynamiczny.

Instrukcja i regulamin:

  1. Instrukcja pobierania aplikacji.pdf
  2. Regulamin mobywatel android mlegitymacjaszkolna .pdf