INFORMACJA dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 2 w Złocieńcu.

  • Z dniem 01 września w miejsce dotychczasowych placówek powstał Zespół Szkół w Złocieńcu z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu.

nr kontaktowy: 94 3670450

e-mail: zs.zlocieniec@o2.pl

  • Wpłaty za obiady za miesiąc wrzesień będą pobierane w pokoju – PŁACE – na parterze szkoły od 02 września.
  • Od miesiąca października 2015r. należy dokonywać wpłat za obiady do dnia 25 poprzedniego miesiąca na konto bankowe Zespołu Szkół

nr konta bankowego

91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

  • Proszę o dostarczenie wychowawcom klas legitymacji szkolnych do podbicia.