OPŁATY ZA OBIADY

ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r.

PŁATNE DO 25 WRZEŚNIA 2015r.

NA NR KONTA
91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

  za miesiąc październik 2015   uczniowie
  ½ obiadu   36,75 zł
  1 obiad   73,50 zł
  zupa   21,00 zł
  drugie danie   52,50 zł