OPŁATY ZA OBIADY

ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2016r.
PŁATNE od 01 stycznia do 10 stycznia 2016r.
(liczba dni żywieniowych w miesiącu styczniu : 17 dni )

NA NR KONTA
91 1020 2847 0000 1402 0146 4676
wpłaty po w/w terminie będą zwracane

za miesiąc Styczeń 2016 uczniowie
½ obiadu 29,75 zł
1 obiad 59,50 zł
zupa 17,00 zł
drugie danie 42,50 zł