UWAGA RODZICE – REKRUTACJA

abc

W sekretariacie szkoły do 31 marca 2016r.
prowadzone są zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2016/2017

Do klasy pierwszej zapisujemy dzieci urodzone:

 • w 2009 r. ( siedmiolatki)
  • którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,
  • którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015r. zał. nr 1 lub zał. nr 2
  • które na wniosek rodziców (na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r.) będą kontynuować naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2016/2017- dotyczy dzieci, które rozpoczęły edukacje w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki ( w przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej ani promowaniu do klasy drugiej , a także nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego, jednocześnie dziecko to do końca roku szkolnego 2015/2016 będzie zobowiązane do kontynuowania nauki w klasie I albo będzie musiało korzystać z wychowania przedszkolnego – zał. nr 4
 • w 2010r. (sześciolatki ), które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej
  • korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej – zał. nr 3 albo
  • nie korzystały z przygotowania przedszkolnego i uzyskały opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – zał. nr 3

 

Uwaga!!!!!!!!
Istnieje możliwość zapisania do klasy drugiej:

Do klasy II zapisujemy dzieci urodzone:

 • w I połowie 2008r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy drugiej szkoły podstawowej, które na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r.) będą kontynuować naukę w klasie drugiej w roku szkolnym 2016/2017 – zał. nr 5

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA.