Uroczyste zakończenie zajęć szkolnych

I N F O R M A C J A

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W ZŁOCIEŃCU INFORMUJE, ŻE UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH ODBĘDZIE SIĘ 24 CZERWCA O GODZINIE:

1. KLASY I – VI SZKOŁA PODSTAWOWA 8.30 – 10.00

2. KLASY I – III GIMNAZJUM 10.00 – 11.30

Miejsce: sala gimnastyczna.