UBEZPIECZENIE w roku szkolnym 2016/2017

 UBEZPIECZENIE

od następstw nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów

ZESPOŁU SZKÓŁ w ZŁOCIEŃCU

SUMA UBEZPIECZENIA
SKŁADKA

10.000

32,00 zł

*wpłaty należy dokonać do 30 września 2016r. w sekretariacie szkoły