Wpłaty na Radę Rodziców

Rada Rodziców prosi o dobrowolną wpłatę składki w wysokości 25 zł
w sekretariacie szkoły lub na nr rachunku
41 1020 2847 0000 1102 0131 0911

Przewodniczący Rady