Dzień wolny od zajęć !!!

W związku z dużą absencją chorobową nauczycieli  – piątek 3 lutego 2016r. będzie dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

W tym dniu zapewniamy opiekę uczniom, którzy muszą przyjść do szkoły .

Dzień ten nie podlega odrabianiu.

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dn. 5 października 2010r.