ZEBRANIA Z RODZICAMI

Dnia 10 maja 2017r. (środa) odbędą się zebrania dla rodziców – przekazane zostaną informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

SP – godz. 16:00
GIM – godz. 16:30