Wykaz podręczników do religii

Podręczniki do religii obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Złocieńcu

 

Seria „W drodze do Wieczernika”

Klasa 1 – „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, red. ks Władysław Kubik SJ, Wyd. WAM
+ zeszyt ćwiczeń

Klasa 2 – „Kochamy Pana Jezusa”, red. ks Władysław Kubik SJ, Wyd. WAM
+ zeszyt ćwiczeń

Klasa 3 – „Przyjmujemy Pana Jezusa” red. ks Władysław Kubik SJ, Wyd. WAM
+ zeszyt ćwiczeń

Seria „Drogi Przymierza”

Klasa 4 – „Zaproszeni przez Boga”, red. ks Zbigniew Marek SJ, wyd. WAM
+ zeszyt ćwiczeń

Klasa 5 – „Obdarowani przez Boga”, red. ks Zbigniew Marek SJ, wyd. WAM
+ zeszyt ćwiczeń

Klasa 6 – „Przemienieni przez Boga”, red. ks Zbigniew Marek SJ, wyd. WAM
+ zeszyt ćwiczeń