Protokół z konkursu matematycznego dla klas V

Dnia 29 listopada 2018r. w naszej szkole odbył się drugi etap konkursu matematycznego dla klas piątych. Pierwszy etap konkursu rozpoczął się 22 października i trwał do 19 listopada. W pierwszym etapie mógł brać udział każdy chętny uczeń klasy piątej. Uczniowie samodzielnie w domu rozwiązywali cztery zestawy zadań, który z pełnymi rozwiązaniami musieli oddać nauczycielowi do piątku danego tygodnia.

W drugim etapie wzięli udział uczniowie, którzy dostarczyli cztery zestawy zadań. Mieli oni do rozwiązania sześć zadań otwartych o różnym stopniu trudności w czasie 45 minut.

Celem konkursu było:

– promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki

– motywowanie dzieci do uczenia się matematyki

– rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych dzieci

– rozwijanie logicznego myślenia oraz wytrwałości w rozwiązywaniu zadań

Najlepsze wyniki osiągnęli:

1. Karolina Szcześniak kl. Va

2. Mikołaj Przystasz kl. Vb

3. Julia Kmiecik kl. Va

oraz

wyróżnienie: Wiktoria Gapsa kl. Vb i Alicja Borek kl. Va

GRATULACJE ! ! !

Edyta Hazeńska