INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Rodziców dzieci pierwszoklasistów prosimy o dostarczenie do końca sierpnia, do sekretariatu szkoły po 1 zdjęciu do legitymacji szkolnej.
Do 16-tego września prosimy o dokonanie w sekretariacie wpłaty na koszulki z logiem szkoły, na zajęcia wychowania fizycznego.
Informacja ta dotyczy również uczniów, którzy takiej koszulki nie posiadają lub chcieliby zamówić drugą.