ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO2021/2022 NADAL W REŻIMIE SANITARNYM

Szanowni Państw uprzejmie proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dotyczącymi organizacji zajęć w roku szkolnym 2021/2022. Jednocześnie proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych przez w/w instytucje a mianowicie:

  • zakrywanie nosa i ust w budynku szkoły( maseczki)

  • dezynfekcji lub mycia rąk po wejściu do budynku

  • zachowanie odległości między dziećmi/ rodzicami i pracownikami szkoły

  • zakazu gromadzenia się dzieci/ rodziców na terenie szkoły przed i po spotkaniach z rodzicami

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny