Interesująca lekcja historii

     15   marca w Zespole Szkół w Złocieńcu  odbyło się spotkanie uczniów klas: Va, V b, IV a – SP 3,  a w Gimnazjum nr 2  uczniów klasy pierwszej i drugiej,  z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie – panią Zofią Fenrych i panem Marcinem Ozgą.

Było to kolejne spotkanie z cyklu – „Lekcje z historii najnowszej„.

Prelegenci omówili następujące zagadnienia:

  • „Mój rówieśnik w czasie II wojny światowej”.
  • „Honor generała – losy polskich dowódców na Zachodzie w czasie II wojny.”

     Zaproszeni goście w interesujący sposób przedstawili dokumenty, filmy, mapy oraz relacje uczestników tych historycznych wydarzeń.Uczniowie chętnie zadawali prowadzącym pytania, wypełniali karty pracy. Uczestnicy spotkania  byli bardzo zadowoleni z prelekcji, która w znacznym stopniu wzbogaciła ich wiedzę historyczną.
Zdjęcia do obejrzenia w galerii.

Aleksandra Kaczmarek