INTERESUJĄCA LEKCJA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

29 maja 2017r.  uczniowie klasy II a i III a Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z panią Grażyną Buczek –  radną Samorządu Gminnego. Młodzież dowiedziała się:

  • jak przebiegają sesje Rady Miasta, jakie zagadnienia są w trakcie sesji omawiane,
  • na czym polega praca radnego,
  • czym zajmują się komisje Rady,
  • jaki jest podział władz w samorządzie gminnym,
  • jaki jest tryb podejmowania uchwał.
  • Pani Grażyna omówiła też działalność Młodzieżowej Rady i zachęcała uczniów do angażowania się w jej działalność. Dyskutowano też o konieczności uczestnictwa młodzieży w działalności charytatywne prowadzonej na terenie gminy Złocieniec.
  • Spotkanie podsumowała uczennica klasy III a Gosia Jarosz pisząc w sprawozdaniu:
  • „Pani Grażyna została przez nas bardzo ciepło przyjęta, chętnie zadawaliśmy i odpowiadaliśmy na pytania. W podziękowaniu podarowaliśmy pani radnej piękną różę i dużo oklasków”.