Średnia ocen do stypendium

Średnia ocen uprawniająca ucznia do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019:

  • w klasach VII – VIII i  III gimnazjalnej – 4,9
  • w klasach IV – 5,2
  • w klasach V – VI – 5,0