OBIADY

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC  PAŹDZIERNIK 2020R.

   PŁATNE od 29 WRZEŚNIA  do 2 PAŹDZIERNIKA  2020R.

      NA KONTO NR  91 1020 2847 0000 1402 0146 4676

Liczba dni żywieniowych w miesiącu październiku 2020r.-  19              

Od 05.10 do 30.10.2020r.   (bez 14.10)

Proszę o terminowe wpłaty  podanych kwot

pomniejszonych o nadpłatę za m-c marzec 2020r.

 Za miesiąc październik 2020r.   Uczniowie       
1 obiad 104,50 zł
½ obiadu   52,25 zł